Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Laporan Realisasi Anggaran

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(DALAM RUPIAH)

 

No. Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
A PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH      
A.1 PENERIMAAN DALAM NEGERI                             - -                                 -
A.1.a Penerimaan Perpajakan                             -                                   -
A.1.b Penerimaan Negara Bukan Pajak                             -            133.424.343          100.00
A.2 HIBAH                                     -
  JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH                             - -                                 -
         
B BELANJA      
  Belanja Pegawai 12.509.044.000 11.859.491.876 94.81
  Belanja Barang 8.786.649.000 8.730.690.071 99.36
  Belanja Modal 565.100.000 561.937.427 99.44
  JUMLAH BELANJA  21.860.793.000 21.152.119.374 96.76
         
C PEMBIAYAAN      
C.1 PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)                             -                             -                                 -
C.2 PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)                             -                             -                                 -
  JUMLAH PEMBIAYAAN                             -                             -                                 -

 


Share   

 

 


 

LAKIP 2014 RENSTRA 2010-2014 LAPKEU 2014