Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Profil Pimpinan

  

     

Nama              

Golongan          

Jabatan                 

Farid Firman

Pembina Utama Madya IV/c

Kepala Perwakilan  

 

Nama                 

Golongan           

Jabatan             

Richard Anthoni

Pembina / IV/a

Kepala Bagian Tata Usaha

 

 

 

Nama                 

Golongan           

Jabatan                 

 

 

I Komang Asmara

Pembina  / IV/a

Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan IPP

 

 

 

Nama                

Golongan           

Jabatan                 

Tri Dasa Warsanto

Pembina Tingkat I /IV/b

Koordinator Pengawasan Bidang APD

 

Nama                 

Golongan           

Jabatan                 

Sri Gartikana Br Kaban 

Pembina  /IV/a

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara

 

Nama                    

Golongan           

Jabatan                 

Theresia Ratna Astutiningsih

Pembina / IV/a

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi

 

Nama                  

Golongan           

Jabatan                 

Suryadi

Pembina Utama Madya / IV/d

Koordinator Pengawasan Bidang P3A

 

Nama                    

Golongan           

Jabatan                 

Solihin 

Penata Tingkat I/ III/d

Pengelola PBJ Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga, dan Kerasipan

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama                 

Golongan           

Jabatan                 

R. Adi Wijadya

Penata Tingkat I/II/d

Subkoordinator Keuangan

 

 


Share