Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Profil Pimpinan

  

     

Nama              

Tempat/Lahir

Golongan          

Jabatan                 

Muhammad Masykur

Tegal, 27 Februari 1964

Pembina Utama Madya IV/d

Kepala Perwakilan  

 

Nama                 

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan             

Kahar, Ak

Cluwak, Pati, 09 Oktober 1965

Pembina / IV/a

Kepala Bagian Tata Usaha

 

 

Nama                 

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Sofjani, S.E, M.M

Jakarta, 28 Juli 1961

Pembina  Utama Muda / IV/c

Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan IPP

 

Nama                

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Your Happy, Ak, MM

Matur, 28 Oktober 1960

Pembina / IVc

Koordinator Pengawasan Bidang APD

 

Nama                 

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Robert Paul, Ak, MM

Bandung, 14 Juni 1963

Pembina Utama Muda / IV/c

Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara

 

Nama                 

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Dani Kusnandar, SE

Jakarta, 06 Agustus 1961

Pembina Utama Muda / IV/c

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi

 

Nama                

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Neldy Hendra, MM

Padang, 21 Oktober 1960

Pembina Utama Muda / IV/c

Koordinator Pengawasan Bidang P3A

 

Nama                 

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Ign Budi Hartono, S,E

Jakarta,16 Juli 1964 

Pembina Utama Muda / III/d

Kasubag Kepegawaian dan Umum

 

Nama                 

Tempat/Lahir     

Golongan           

Jabatan                 

Didin Saepudin

Cikoneng, 03 Februari 1970

Pembina Utama Muda / III/d

Kasubag Keuangan

 


Share