Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Profil Pimpinan

   

 

 

 

    
 1. Nama                       Muhammad Masykur
 2. Tempat/Lahir            27 Februari 1964
 3. Golongan                 Pembina Utama Madya IV/d
 4. Jabatan                    Kepala Perwakilan  
 
 1. Nama                        Kahar
 2. Tmpt/Tgl Lahir          09 Oktober 1965
 3. Golongan                  Pembina / IVa
 4. Jabatan                     Kepala Bagian Tata Usaha
 
 1. Nama                  Sofjani, S.E, M.M
 2. Tmpt/Tgl Lahir    Jakarta, 28 Juli 1961
 3. Golongan            Pembina  Utama Muda / IV/c
 4. Jabatan              Koordinator Pengawasan Bidang Pengawasan IPP
 
 1. Nama                  Iwan Ikwanul Karim
 2. Tmpt/Tgl Lahir    Medan, 3 September 1970
 3. Golongan            Pembina / IV/b
 4. Jabatan               Koordinator Pengawasan Bidang APD
 
 1. Nama                  Robert Paul
 2. Tmpt/Tgl Lahir     Medan, 14 Juni 1963
 3. Golongan            Pembina Utama Muda / IV/c
 4. Jabatan              Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara
 
 1. Nama                  Jumanto
 2. Tmpt/Tgl Lahir    21 Januari 1966
 3. Golongan            Pembina Utama Muda / IV/c
 4. Jabatan              Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi
 
 1. Nama                  Neldy Hendra
 2. Tmpt/Tgl Lahir    21 Oktober 1960
 3. Golongan            Pembina Utama Muda / IV/c
 4. Jabatan              Koordinator Pengawasan Bidang P3A
 
 1. Nama                  Ign Budi Hartono
 2. Tmpt/Tgl Lahir    16 Juli 1964l 
 3. Golongan            Pembina Utama Muda / III/d
 4. Jabatan               Kasubag Kepegawaian dan Umum
 
 1. Nama                  Didin Saepudin
 2. Tmpt/Tgl Lahir    03 Februari 1970
 3. Golongan            Pembina Utama Muda / III/d
 4. Jabatan               Kasubag Keuangan

 


Share